Türkiye'nin Sesi Medya

Bir İlimiz Daha 65 Yaş Üstüne Sokağa Çıkma Yasağı Getirildi

Bir İlimiz Daha 65 Yaş Üstüne Sokağa Çıkma Yasağı Getirildi
26 Kasım 2020 - 10:20

Giderek hızla artan Kovid-19 vakalarından sonra Ankara Valiliği, 65 yaş üzeri her gün saat 10.00 ile 16.00 saatler arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla sokağa çıkabilecek.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklama ise şu şekilde:

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 10.11.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Şahin Başkanlığında olağanüstü toplanıp gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Kovid­19 salgını bütün ülkelerde etkisini iyice göstermeye tüm hızıyla devam ederken vaka sayılarında ise çok ciddi artışlar yaşanmaktadır.

Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Ülkemiz içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat dönemin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralların yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurulup yaşamın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu kapsamda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 10.06.2020 tarihli ve 46 no’lu kararın 65 yaş ve üzeri her gün saat 10.00 ile 16.00 saatler arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti.

Salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri her gün saat 10.00 ile 16.00 saatler arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağına, saat 10:00 ile 16:00 saatler dışında sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üzeri, a. Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin devamlılığının  sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri v.b. olmak üzere kamu görevlileri, b. İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, Oda ya da birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanları, muaf tutulmasına, Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunun
282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara dair Türk Ceza Kanunun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.